Skip to main content

Optymalizacja czasu ładowania strony

Optymalizacja czasu ładowania strony jest bardzo ważna pomimo tego, że z roku na rok rosną możliwości w zakresie przepustowości łącz internetowych. Szczególnie ważne jest to w przypadku urządzeń mobilnych, w przypadku których prędkość łącza zależy od chwilowej dostępności i parametrów urządzeń telekomunikacyjnych i warunków transmisji danych. Dodatkowo, wciąż wielu użytkowników korzysta z taryf obciążających ich konta opłat proporcjonalnie do ilości przesłanych informacji.

Łatwo zatem zauważyć, że dla wielu użytkowników mobilnych, strony niezoptymalizowane mogą wydać się szczególnie mało atrakcyjne. Aby temu zaradzić proponujemy szereg czynności mających na celu przyspieszenie czasy ładowania strony i zmniejszenie ilości danych koniecznych do przesłania miedzy serwerem, a urządzeniem Klienta. Oto niektóre ze stosowanych przez nas rozwiązań:

  • Optymalizacja zawartości multimedialnej polegająca na dostosowaniu parametrów kompresji tak, aby w optymalny sposób wykorzystywać przepustowość łącza danych.
  • Optymalizacja nagłówków HTTP dotyczących pamięci podręcznej. Nagłówki te zawierają sugestię dla przeglądarki internetowej na temat sposobu przechowywania danych w pamięci podręcznej (cache). Odpowiednie ich ustawienie sprawia, że przeglądarka na urządzeniu Klienta nie musi wielokrotnie pobierać tych samych danych jeżeli nie uległy one zmianie. Przyczynia się to do zdecydowanego wzrostu szybkości działania strony.
  • Optymalizacja sposobu dostarczania arkuszy stylów (CSS) i skryptów Javascript. Dokonując odpowiednich, niewidocznych dla użytkownika, zmian w strukturze strony i sposobach dostarczania treści przez serwer, można sprawić, że zasoby te zostaną załadowane szybciej i w sposób, który nie blokuje jej wyświetlania. W efekcie użytkownik szybciej zobaczy stronę na ekranie i może zacząć z niej korzystać nawet wtedy, gdy nie wszystkie zasoby zostały jeszcze załadowane. Taki sposób dostarczania danych określa się jako “asynchroniczny” lub “nieblokujący”.
  • Minifikacja i konsolidacja plików CSS, Javascript i zawartości HTML

Polecamy usługę – Optymalizacja czasu ładowania strony

Jeżeli są Państwo zainteresowani polepszeniem wydajności ładowania swojej strony, zapraszamy do konsultacji. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą danych podanych w dziale kontakt.
Posiadanie szybko ładującej się strony z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania treścią strony

Optymalizacja czasu ładowania strony jest dla nas istotna

Szybkość ładowania się można sprawdzić na https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=pl