Skip to main content

Konfiguracja domen

O ile zakupienie domeny nie nastręcza przedsiębiorcy większego problemu, o tyle jej techniczna konfiguracja nie musi być dla każdego łatwa. W naszej ofercie zapewniamy usługi polegające na odpowiedniej konfiguracji domen internetowych tak, aby współpracowały z wybranym serwerem www,, czy też serwerem poczty elektronicznej.

W naszej ofercie znajduje się zarówno tworzenie prostych odwołań na serwery DNS dostawców serwera, jak i edycja stref DNS w zakresie takim, jak:

  • Tworzenie subdomen i ich delegacja (rekordy NS i A)
  • Konfiguracja przekierowania poczty na zewnętrzny serwer (rekord MX)
  • Tworzenie i konfiguracja rekordów SPF (Server Policy Framework) używanych przez serwery pocztowe w celu weryfikacji serwera nadawcy wiadomości ze względu na adres IP lub nazwę hosta
  • Tworzenie i konfiguracja rekordów DKIM (Domain Keys) używanych przez serwery pocztowe w celu weryfikacji nadawcy wiadomości z użyciem metod kryptograficznych

Nasze usługi wykonujemy po przeprowadzeniu wywiadu z Klientem w celu dokładnego ustalenia jego potrzeb oraz warunków technicznych. Ze względu na istniejące opóźnienie propagacji rekordów DNS  staramy się dostosować warunki naszej pracy tak, aby zapewnić, o ile to możliwe, minimalne przerwy w dostępie do usług.

W celu skorzystania z naszej oferty, poprzedzonego profesjonalną konsultacją, zapraszamy do kontaktu.